Żywność genetycznie modyfikowana – GMO

http://www.marekadamczyk.pl/zywnosc-genetycznie-modyfikowana-gmo/

Genetyczna modyfikacja organizmów to działanie polegające na zmianie aktywności genów, wprowadzeniu dodatkowych ich kopii lub genów pochodzących z organizmu innego gatunku. Żywność GMO to zmienione genetycznie rośliny i zwierzęta, których bezpieczeństwo w spożywaniu jest powodem nieustannej dyskusji. Modyfikowanie cech gatunkowych niesie za sobą liczne korzyści, jak również ryzyka, co do których skutków nie da się na chwilę obecną w 100% przewidzieć.

Zalety GMO

Celem modyfikacji genetycznej żywności jest przede wszystkim wydłużenie okresu przydatności do spożycia oraz odporności na choroby i pasożyty. Rośliny GMO, dzięki odpowiednim zmianom ich genomu, mogą być uprawiane na ziemiach, gdzie normalnie nie byłyby w stanie wzrastać, np. ze względu na niesprzyjający klimat. Ingerencja w DNA daje również szansę uzyskania wyższych plonów na mniej żyznych glebach. Rośliny GMO nie wymagają także zabezpieczenia pestycydami przed szkodnikami i chwastami. Zmiany genetyczne powodują także często poprawę walorów smakowych i zapachowych. Zmiana DNA ma często także na celu wzbogacenie składu chemicznego i wartości odżywczej, aby uzyskane produkty były jak najwyższej jakości. Dyskusyjną kwestią jest wciąż bezpieczeństwo żywności GMO, która według organizacji, jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) czy Polska Akademia Nauk (PAN) jest na wysokim poziomie i nie zagraża zdrowiu.

Wady GMO i zagrożenia nią powodowane

Istnieją jednak badania naukowe, przeprowadzane na zwierzętach, których wyniki alarmują, że mogą one niekorzystnie wpływać na spożywające ją organizmy. Na ich podstawie stwierdzono bowiem, że karmione żywnością GMO zwierzęta doznały uszkodzeń wszystkich narządów i układów. Ponadto wykazano, że jej spożywanie powodowało bezpłodność, problemy z rozwojem płodów, choroby oraz śmierć tysięcy zwierząt. GMO może również zwiększać podatność na alergie na żywność u ludzi. Badanie przeprowadzone na przedstawicielach ludzkiej populacji wykazało, że spożywanie żywności GMO pozostawia obce geny, pochodzące z pożywienia, w organizmach ludzkich. Część genu, w który wzbogacono soję przeniosło się bowiem do DNA bakterii ludzkiego przewodu pokarmowego. Stwarza to ryzyko, że jeśli w przyszłości uprawy roślin GMO będą wzbogacane o genomy antybiotyków, może to doprowadzić do powstania chorób odpornych na leczenie za ich pomocą. Inną możliwą trudną do powstrzymania konsekwencją ingerencji w DNA roślin może być powstanie tzw. “superchwastu”, który będzie uciążliwy do zwalczenia bez użycia agresywnych środków chemicznych. GMO stanowi także zaburzenie równowagi przyrodniczej. Przez ich nadmierną ekspansję mogą zaniknąć bowiem niektóre gatunki roślin, a w konsekwencji także zwierząt. GMO, wbrew powszechnym nadziejom, nie stanowi także lekarstwa na głód i problemy rolnictwa na świecie.

Organizmy GMO

Najczęściej modyfikowanymi roślinami na świecie są:

 • kukurydza
 • pomidory
 • soja zwyczajna
 • ziemniaki
 • bawełna
 • tytoń
 • rzepak
 • melony
 • burak cukrowy

Ich modyfikacje mają na celu głównie:

 • zwiększenie odporności
 • wzrost tolerancji na stres
 • przedłużenie trwałości
 • poprawę składu i usunięcie toksyn.

Modyfikacje w organizmach zwierząt natomiast służą uzyskaniu cech fizjologicznych pożądanych w hodowli. Są to:

 • szybszy wzrost
 • uodpornienie na choroby
 • poprawienie jakości produkowanej żywności
 • przyszłościowo myśli się o rozwoju w nich tkanek i narządów do transplantacji.
Po dawkę zdrowia sięgnij na: https://marekadamczyk.myduolife.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.